Aktuelles / Aktuális
Deutsch
Magyar
 


CV- Familie - Wissenschaftliche Tätigkeit - Publikationen - Schule - Sonstiges

Zsuzsanna Baloghné-Ézsöl                                     Abitur in Patrona Hungariae Gymnasium Budapest; Dipl. Inf. Universität Szeged, ELTE-TTK Lehramt M/Ph   

Regina Balogh                                                                      Medizin-Studium: Universität Regensburg; Abitur (2012; 1,0) in Maristen-GymnasiumBis 2008 auch Apor-Vilmos-Katolikus-Iskolaközpont Győr; Fuemo 1. Preis 2005; 2006;  2007 und 2008. Landeswettbewerb-Mathematik-Bayern: 3. Preis 2006, 2. Preis 2007, 1. Preis 2008, 2009,  Landessieger 2009, 2010; Als besonders erfolgreich ausgezeichnet 2010.  (vgl. MGF). Bundeswettbewerb-Mathematik: Anerkennung 2009; 2. Preis 2010, Anerkennung 2011; Bundeswettbewerb-Fremdsprachen-Finale: 2. Preis 2011 ; 1. Preis 2012. Aufnahme in Max-Weber-Programm: 2012: Aufnahme in Sudienstifung des Deutschen Volkes . Medizinstudium: Universität Regensburg; Semmelweis-Universität Budapest; Seit Dezember 2019: Dr. med.
  • Alternative Mathematische Theorie zur Beschreibung makro- und mikroskopischer Phänomene (Gibbs-Falk-Straub-Hoyer-Lauster)
  • Philosophische Grundlagen und Interpretationsfragen der Quantentheorie


  • Wurzeln der modernen Naturwissenschaften (in erster Linie Mathematik und Physik) im Altertum und Mittelalter
  • Entstehungsgeschichte der Quantentheorie
  • Der factor humanus in der Naturwissenschaft 


  • Zwischen Mathematik, Physik und Metaphysik
  • Zwischen Physik und Theologie1.     Bücher


1.1.   Balogh Vilmos Szilárd: Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény, Fizika, Megoldások, Mechanika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

1.2.   Balogh Vilmos Szilárd, Baló Péter, Csáky Pál, Dudics Pál, Kelemen Mihály, Szegedi Ervin, Szilágyi Tibor, Türk Zsuzsanna: Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény, Fizika, Megoldások, Elektromosság, Mágnesesség, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

1.3.   Balogh Vilmos Szilárd, Radnóti Katalin: Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény, Fizika, Megoldások, Hőtan, Statisztikus fizika, Atomfizika, Magfizika, Csillagászat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 

1.4 Vilmos Balogh: Nicht-mechanistische Physik als einheitliche Systemtheorie, Kant-Struktur versus Higgs-Mechanismus, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken, 2014. (Rezension von Prof. Dr. U. Hoyer.2.      Vorlesungen, Forschungsberichte, Diplomarbeiten, Dissertation
2.1.   Balogh Vilmos Szilárd: Gumira alapozott hőgépek, in: XXIV. Tudományos Diákköri Konferencia legjobb dolgozatai, Budapest, Művelődési Minisztérium, 1985, 1. kötet, 312-324. o.
2.2.   Balogh Vilmos Szilárd: Archibald-féle gumiszálhőgép és optimalizációja (diploma-munka, ELTE-TTK), Budapest, 1985.
2.3.   Balogh Vilmos Szilárd: Kvantumelektrodinamika Feynman nyomán történeti és gyakorlati megközelítésben (Előadás a pécsi fizikatanári ankéton), Pécs, 1988. április 6.
2.4.   V. Sz. Balogh: Einführung in die kategorische Algebra (diplomamunka, LMU-München), München, 1994.
2.5.   V. Balogh, W. Seelig, D. Straub: Zur Berechnung der Elementarteilchen-Masse nach W. Seelig, Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Institut für Thermodynamik, (B01/1997), 1997.
2.6.   V. Balogh, D. Straub: Halbempirishe Massenformel (HEMF), Quantitative Darstellung der Elementar-Teilchen-Massen, Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Institut für Thermodynamik, (B01/1998), 1998. 
2.7 Vilmos Balogh:  Einheitliche nicht-mechanistische Darstellung der physikalischen Disziplinen als mathematische Systemtheorie, Dissertation (Dr. rer. nat.) Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Institut für Thermodynamik, 2012.3.        Aufsätze 
3.1.   Balogh Vilmos Szilárd: Az idő szekerén, in: Műhely, 1990/6, 10-21. o.
3.2.   Balogh Vilmos Szilárd: A mítoszoktól a felfúvódó világegyetem gondolatáig, (Vázlat a kozmológia történetéhez és filozófiájához), I-II.,  in: Műhely, 1993/3, 35-41. o.; ill. 1993/4, 46-50. o.  
3.3.   Balogh Vilmos Szilárd: Bibliai teremtéstörténet és fizikai kozmológia, in: Műhely, 1994/1, 25-31. o.
3.4.   Balogh Vilmos Szilárd: Einstein mítosztalanítása? (Az újabb Einstein-irodalom, negyven évvel halála után), in: Mérleg, 1995/2, 219-229. o.
3.5.   Vilmos Balogh: Biblische Schöpfungsgeschichte und physikalische Kosmologie, Eine philosophische Reflexion, in: Festschrift und Jahresbericht 1994/95, Maristen-Gymnasium, Furth, 1995, 49-56.o.
3.6.   Balogh Vilmos Szilárd: A „modernség” vizsgálata, in: Mérleg, 1996/2, 179-190. o.
3.7.   Balogh Vilmos Szilárd: Gyertyák a ház előtt. Két évtizede halt meg Heisenberg, in: Mérleg, 1997/2, 202-218. o. 
3.8.   Balogh Vilmos Szilárd: Idő, irreverzibilitás, rend és evolúció. Megjegyzések az evolúció kapcsán, in: Iskolakultúra, 1998/2, 29-37. o.
3.9.   Balogh Vilmos Szilárd: A mechanika „hajnala”, virágzása és „alkonya”, 1997 (kézirat)
3.10.  Balogh Vilmos Szilárd: A szegények sikolya – a Föld panasza, in: Mérleg, 1997/4, 445-451. o.
3.11.  D. Straub, V. Balogh: Rest masses of elementary particles as basic information of Gibbs-Falkian thermodynamics, in: Int. J. Therm. Sci. 39 (2000), 931-948.o.
3.12. Vilmos Balogh: Százéves kvantumfizika, in: Mérleg, 2001/4, S. 437-449.
3.13.  Dieter Straub, Michael Lauster und Vilmos Balogh: 1865 – Das Jahr, in dem nicht nur der Tristan uraufgeführt wurde, oder die Folgen von Falks Entdeckung der thermodynamischen Methode für die Wissenschaftsgeschichte, in: Rudolf Seising, Muso Folkerts, Ulf Hashangen (Hrsg.): Form, Zahl, Ordnung, Franz Steiner Verlag, 2004, S. 653-710.
3.14. Vilmos Balogh: Wissenschaftliche Methode, naturphilosophische Ideen und Irreversibilität bei Johannes Philoponos, in: Michael Lauster (Hrsg.): Wir wissen nicht, wir müssen raten – Kritische Betrachtungen aus systemtheoretische Sicht, Universität der Bundeswehr, München, 2004, S. 59-73.
3.15. Vilmos Balogh: Entmythologisierung Einsteins? Jahresbericht 2002/03, Maristen-Gymnasium, Furth, 2003, S. 66-80.
3.16. Vilmos Balogh: „Porta et clavis“ Jahresbericht 2002/03, Maristen-Gymnasium, Furth, 2003, S. 62-65.
3.17. Vilmos Balogh: Kerzen vor der Tür – in memoriam Werner Heisenberg, Jahresbericht 2003/04, Maristen-Gymnasium, Furth, 2004, S. 74-96.
3.18. Balogh Vilmos Szilárd: „Alakja rejtély“ – Száz éve született Neumann János, in: Mérleg, 2004/1, S. 91-106. (Letöltés: merleg@merleg.de e-mailen és merleg jelszóval).
3.19. Vilmos Balogh: Johannes Philoponos – Notizen am Rand des Einsteinjahres Jahresbericht 2004/05, Maristen-Gymnasium, Furth, 2005, S. 73-84. 
3.20. Balogh Vilmos Szilárd: Miért úr  – Száz éve született Kurt Gödel, in: Mérleg, 2006/4, S. 405-438. (Letöltés: merleg@merleg.de e-mailen és merleg jelszóval).
3.21. Balogh Vilmos Szilárd: A tapasztalás - bennünk és körülöttünk, in: Mártonffy M. és Petrás É. (szerk.): Szétosztott teljesség - a hetvenöt éves Boór János köszöntése, Hét Hárs - Mérleg, Budapest, 2007, 152-170. o. (Letöltés: merleg@merleg.de e-mailen és merleg jelszóval).

4.      Übersetzungen
4.1.   Bücher
4.1.1. Richard P. Feynman: QED, A fény és anyag különös elmélete (QED, The Strange Theory of Light and Matter), Gondolat, Budapest (kézirat leadva a Gondolat Kiadónál 1989-ben!).
4.1.2.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Az ember és története (Der Mensch in seiner Geschichte), Mérleg, München (kézirat leadva a Mérlegnél).
4.1.3.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Wigner barátja, in: Műhely, 1990/1, 21. o. (Részlet az „Aufbau der Physik c. könyvből) 
4.1.4.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Túl a kvantumelméleten, in: Műhely, 1990/4, 16-23. o. (Az „Aufbau der Physik“ utolsó előtti fejezete.)
4.1.5.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Filozófusok nyelvén, in: Műhely, 1990/5, 16-23. o. (Az „Aufbau der Physik“ utolsó  fejezete.)
4.1.6.   Az energia, a gazdaság és a társadalom jövője, in: Műhely, 1991/5, 48-55. o. (Részletek a Klaus-Michael Meyer-Abich, Bertram Schefold által kiadott „Die Grenzen der Atomwirtschaft, Die Zukunft von Energie, Wirtschaft und Gesellschaft, Beck, München, c. kutatási jelentésből.)
4.1.7.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Evolúció, in: Műhely, 1993/6, 37-41. o. (Részlet a „Zeit und Wissen“ c. könyvből)
4.2.      Aufsätze
4.2.1.    Paul Oskar Kristeller: A reneszánsz humanizmus középkori előfeltételei, in: Műhely, 1991/1, 7-15. o. 
4.2.2.    Hanna-Barbara Gerl: Az újkori gondolkodás alapvetése: Nicolaus Cusanus (1401-1464), in: Műhely, 1991/1, 15-20. o.
4.2.3.    Hanna-Barbara Gerl: A tér bűvölete: geometria és perspektíva, in: Műhely, 1991/1, 21-25. o.
4.2.4.    Boros László: Közép (Rotterdami Ersamus), in: Műhely, 1991/1, 34-40. o.
4.2.5.    Oskar Köhler: A pápa – az egyházba vagy az egyház fölé rendeltetett?, in: Mérleg, 1991/3,  313-318. o. 
4.2.6.    Manfred Eigen: Mozart - avagy képtelenségünk a zseni megértésére, in: Műhely, 1991/6, 45-49. o.
4.2.7.    Franz M. Wuketits: Evolúciós ismeretelmélet – az új kihívás, in: Műhely, 1992/1, 34-37. o. 
4.2.8.    Helmut Krätzl: Egyház a szabad társadalomban, in: Mérleg,1992/1, 25-31. o.
4.2.9.    Hans Mohr: Összeegyeztethető-e a „tudomány ethosza” az evolúciós ismeret-elmélettel?, in: Műhely, 1992/2, 39-44. o.
4.2.10.  Galileitől nyílegyenes út vezet az atombombához (Interjú Carl Friedrich von Weizsäckerrel), in: Műhely, 1992/3, 44-46. o., 1992/4, 54-56. o.
4.2.11.  Carl Friedrich von Weizsäcker: Jegyzetek a Heisenberg-féle fizika filozófiai jelentőségéről, in: Mérleg, 1992/2, 176-194. o.
4.2.12.  Felix Ermacora: A dél-tiroli példa, in: Mérleg, 1992/4, 349-353. o.
4.2.13.  Gerhard B. Winkler: Az egyház története „botrányok története”? – A  manipuláció módszerei, in: Mérleg, 1992/4, 399-409. o.
4.2.14.  Hans Primas: Elő-ítéletek a természettudományokban, in: Mérleg, 1993/1, 20-34. o.
4.2.15.  Karl Lehmann – Elmar Zur Bonsen: „Több bátorságot és civilkurázsit… a párbeszéd nincs betiltva”, in: Mérleg, 1995/1, 19-24. o.
4.2.16.  Pincas Lapide: Húsvétvasárnap – egy zsidó szemével, in: Mérleg, 1995/1, 40-44. o.
4.2.17.  Vittorio Hösle: Polgári bosszúság vagy polgári érzés? – A republikánus erények nélkülözhetetlensége a politika hétköznapjaiban, in: Mérleg, 1996/4, 432-450. o.
4.2.18.  Roman Malek: Sóvárgás transzcendencia után, Vallás, teológia és egyház Kínában, in: Mérleg, 1997/1, 41-47. o.
4.2.19.  Hans Goedeking: A követés ábécéje, in: Mérleg: 1997/1, 48-51. o.
4.2.20.  Wolfhart Pannenberg: A kereszténység filozófiai-történeti hermeneutikája,  in: Mérleg, 1997/3, 253-265. o.
4.2.21.  Klaus Schatz: Egy egyháztörténész rendhagyó gondolatai a pápai primátusról, in: Mérleg, 1997/3, 280-299. o.
4.2.22.  Rainer Riesner: Régészeti újdonságok Kumránból, in: Mérleg, 1997/3, 300-303. o.

5.      Rezensionen
5.1.    Balogh Vilmos Szilárd: Határok, in: Műhely, 1991/3, 60-61. o. (Tibor Hanak: Geschichte der Philosophie in Ungarn – Ein Grundriss, Ungarisches Institut München, Dr. Rudolf Trofenik, München, 1990.)
5.2.    Balogh Vilmos Szilárd: Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Mensch in seiner Geschichte, in: Mérleg, 1992/2, 195-199. o.
5.3.    Balogh Vilmos Szilárd: A kimondható és kimondhatatlan a kvantum-elméletben (John Stewart Bell: Speakable and unspeakable in quantum mechanics, Cambridge, Cambridge University Press, 1987), in: Mérleg, 1992/2, 211-213. o.
5.4.    Balogh Vilmos Szilárd: A fizika és a vallás (Hans-Dieter Mutschler: Physik, Religion, New Age, Würzburg, Echter Verlag, 1990), in: Mérleg, 1992/3, 325-330. o.
5.5.    Balogh Vilmos Szilárd: A világ kezdetéről (Jürgen Audretsch-Klaus Mainzer: Vom Anfang der Welt, München, Beck, 1989), in: Mérleg, 1993/3, 326-329. o.
5.6.    Balogh Vilmos Szilárd: Roger Penrose: A császár új elméje, in: Mérleg, 1994/2, 191-205. o.
5.7.    Balogh Vilmos Szilárd: Stephen Hawking – az „új Einstein”? (Michael White-John Gribbin: Stephen Hawking, London, Penguin Books, 1992), in: Mérleg, 1996/1, 98-100. o.
5.8.    Balogh Vilmos Szilárd: A természettudomány társadalmi feltételei (Wolfgang Büchel: Gesellschaftliche Bedingungen der Naturwissenschaft, München, Beck, 1975), in: Mérleg, 1996/3, 343-349. o.
5.9.    Balogh Vilmos Szilárd: Nagy tudósok életéről és nézeteiről (Johannes Wickert: Isaac Newton, Reinbek, Rowohlt, 1995; Richard S. Westfall: The Life of Isaac Newton, Cambridge, University Press, 1993; Ivars Peterson: Was Newton niht wußte, Basel, Birkhäuser, 1994; Mechtild Elmcke: Johannes Kepler, Reinbek, Rowohlt, 1995; Job Kozhamthadam SJ: The Discovery of Kepler’ Laws, Notre Dame, Indiana, 1994; Kurt Gödel: Unpublished Philosophical Essays, Basel, Birkhäuser, 1995), in: Mérleg, 1996/4, 464-471. o.
5.10.  Balogh Vilmos Szilárd: Ingeborg Strohmeyer: Quantentheorie und Transzen-dentalphilosophie, Heidelberg, Spektrum, 1995; Cornelia Liesenfeld: Philosophische Weltbilder des 20. Jahrhunderts, Eine interdisziplinäre Studie zu Max Planck und Werner Heisenberg, in: Mérleg, 1997/1, 90-93. o.
5.11.  Balogh Vilmos Szilárd: Carsten Held: Die Bohr-Einstein Debatte, Quantenmechanik und physikalische Wirklichkeit, Paderborn. Schöningh, 1998, in: Mérleg, 2001/2, S. 234-236. 

6.    Bemerkungen
6.1.  Balogh Vilmos Szilárd: Szerkesztői megjegyzések Wigner Jenő tanulmányához, in: Műhely, 1990/3, 20. o.
6.2.  Balogh Vilmos: Mi maradt Marx tanításából, in: Mérleg, 1991/2, 212-214. o.
6.3.  Balogh Vilmos: Mi élő és mi halott a marxizmusban, in: Mérleg, 1991/2, 214-217. o.
6.4.  B.V.Sz.: Mégsem halott!, in: Mérleg, 1991/3, 333-334. o.
6.5.  Balogh Vilmos Szilárd: Nobel-díjas fizikusok lindaui találkozója, in: Mérleg, 1991/4, 349-351. o.
6.6.  B.V.Sz.: Szétpukkad-e a Nagybumm-elmélet?, in: Mérleg,1991/4, 441-444. o.
6.7.  B.V.Sz.: Megtalálták a „kozmológiai szent Grálját”, in: Mérleg, 1992/2, 119-121. o.
6.8.  B.V.Sz.: Mit ér a nyelvtudás, in: Mérleg, 1992/3, 441-445. o.
6.9.  B.V.Sz.: Európai Charta a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelméről, in: Mérleg, 1992/4, 339-342. o.
6.10. Balogh Vilmos Szilárd: A köztársaság kiválasztottjai, in: Mérleg, 1993/1, 101-108. o.
6.11. Balogh Vilmos Szilárd: Be van bizonyítva a Fermat-sejtés?,  in: Mérleg, 1993/2, 123-125. o.
6.12. Balogh Vilmos Szilárd: A tomizmus és a jelen filozófiai pluralizmusa, in: Mérleg, 1993/2, 217-221. o.
6.13. B.V.Sz.: Gyógyulás – böjttel, in: Mérleg, 1993/3, 236-240. o.
6.14. Balogh Vilmos Szilárd: Katolikus hittudós javaslata az eukarisztikus közösségre, in: Mérleg, 1993/3, 330-332. o.
6.15. Balogh Vilmos Szilárd: Minek még a filozófia? in:Mérleg,1993/3, 332-334. o.
6.16. Balogh Vilmos Szilárd: Galilei és Kopernikusz rehabilitálása, in: Mérleg, 1993/4, 345-349. o.
6.17. Balogh Vilmos Szilárd: Ötven éve halt meg Simone Weil (1909-1943), in: Mérleg, 1993/4, 438-440. o.
6.18. Balogh Vilmos Szilárd: Egyháztámogatási modellek és problémáik, in: Mérleg, 1994/1, 80-91. o.
6.19. Balogh Vilmos Szilárd: Filozófiai kordiagnózis a posztmodernizmus jegyében, in: Mérleg, 1994/1, 110-116. o.
6.20. Sárhidai: Top-kvark vagy top-meglepetés?, in: Mérleg, 1994/2, 125-129. o.
6.21. Balogh Vilmos Szilárd: Egyház és könyvcenzúra, in. Mérleg, 1994/2, 233-235. o.
6.22. Sárhidai: Wittgenstein hagyatéka, in: Mérleg, 1994/3, 358-359. o.
6.23. Sárhidai: Az újraházasodott elváltak az Úr asztalánál?, in: Mérleg, 1994/4, 365-368. o.
6.24. Sárhidai: Új Nobel-díjasok, in: Mérleg, 1994/4, 368-371. o.
6.25. Sárhidai: Az új Platón-kép, in: Mérleg, 1994/4, 470-474. o.
6.26. Sárhidai: A kereszténység és az iszlám modern világbeli helyzetéről, in: Mérleg, 1994/4, 474-477. o.
6.27. Sárhidai: Miért van szükség géntechnikára?, in: Mérleg, 1995/2, 235-237. o.
6.28. Sárhidai: „Katolikus pillanat”?, in: Mérleg, 1995/3, 243-247. o. 
6.29. Sárhidai: Régészet a Szentföldön, in: Mérleg, 1995/3, 348-351. o.
6.30. Sárhidai: Dialógus az igazság megtalálásának módja, in: Mérleg, 1995/3, 353-356. o.
6.31. Balogh V. Sz.: Tudás és felelősség, in: Mérleg, 1995/4, 367-370. o.
6.32. Sárhidai: A kvantumelmélet helyességének újabb kísérleti bizonyítékai, in: Mérleg, 1996/3, 249-253. o.
6.33. Sárhidai: A. Sokal amerikai fizikus kísérlete a bölcsészekkel és a bölcsészettel, in: Mérleg, 1996/3, 301-306. o.
6.34. Sárhidai: Úton Graz felé, in: Mérleg, 1997/1, 108-111. o.
6.35. Sárhidai: Látható anyaghullámok, in: Mérleg, 1997/2, 124-125. o.
6.36. Sárhidai: Korábban íródott a Márk- és a Máté-evangélium?, in: Mérleg, 1997/2, 227-228. o.   • Mathematik: Klassen: 9b; Q11; Q12
  • Physik: Klassen: 7a; 8d; 9a; Seminar: Kulturgeschichte der Physik - Q11
  • Informatik: 6c


Seit 1995 gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Maristen-Gymnasium Furth und Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Győr.


Jedesmal letzte Schulwoche fand dieser Wettbewerb (2004, 2005, 2006) statt. Für die Vorbereitung für verschiedene Wettbewerbe sind die Aufgaben hier veröffentlicht. (Anmeldung  unter  mgf@mgf.de  mit Passwort   mathematik. 


Tätigkeit in diesem Wettbewerb seit Anfang an. Zur Webseite hier.  Vortrag im Ungarischen Institut München. (Folien können untergeladen werden mit den Parametern der ungarischen Seite.)

Bericht-01  Bericht-02  Bericht-03  Bericht-04  Bericht-05

Bericht-02-01  Bericht-02-02

 
  Top