Aktuelles / Aktuális
Deutsch
Magyar
 


Életrajz - Család - Tudományos tevékenység - Iskola - Egyéb

Baloghné-Ézsöl Zsuzsanna                                     Érettségi a Patrona Hungariae Gimnáziumban Budapesten; Programozó matematikus, Szegedi Tudományegyetem; Okleveles középiskolai tanár, Hittudományi Akadémia - Budapest: lev. tagozat elvégzése, ELTE-TTK matematika-fizika szak Budapest.                           

Balogh Regina                                                               Orvosi tanulmányok a Regensburgi Egyetemen; Érettségi (2012 kitűnő - 1,0 - eredménnyel): Maristen-Gymnasium Furth; Apor-Vilmos-Katolikus-Iskolaközpont Győr általános iskolai végzettséget szerzett 2008-ban; Fuemo 1. díj 2005;
2006;  2007 és 2008; Bajor Tartományi Matematika Verseny 2006: 3. díj, 2007: 2. díj, 2008 és 2009: 1.díj, 2009, 2010: tartományi győztes, rendkívül eredményes tartományi győztesként kitüntetve (vö: MGFSzövetségi Matematika Verseny: elismerés 2009; 2. díj 2010, elismerés 2011; Szövetségi Idegen Nyelvi Verseny: Döntő - 2. díj (2011); 1. díj (2012). Bajor Max-Weber ösztöndíjas (2012-től). Felvételt nyert a "Német Nép tanulmányi Alapítványába" (Studienstiftung des Deutschen Volkes) 2012-ben. Orvosi tanulmányok: Regensburgi Egyetem, Semmelweis Egyetem, Budapest; 2019-től  Dr. med.  
  • A makro- és mikrofizikai rendszerek egységes, alternatív matematikai elmélete (Gibbs-Falk-Straub-Lauster)
  • A kvantumelmélet alapjai, interpretációs és filozófiai kérdései


  • A modern természettudományok (elsősorban a fizika és matematika - amennyiben ez természettudomány?) nyomai az ókori és a középkori tudományosságban
  • A kvantumelmélet keletkezésének és fejlődésének története
  • Az emberi tényező (factor humanus) szerepe a tudományos felfedezésekben


  • A fizika, matematika és a metafizika között
  • Természettudományok és a teológia között


Viszonylag részletes, de nem teljes lista található a német oldalon.


 A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztetett osztályok: 1987 (4.a és b fizika); 1988 (4.a és 4.b matematika és fizika, mindkettő fakultáció); 1989 (matematika); 1990 (matematika - fakultáció) 

A Maristen-Gymnasiumban (Furth) végzettekre vonatkozóan l. a német oldalt.

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközponttal kapcsolatos programokra vonatkozóan kattints ide.


A 2005. november elején tartott müncheni előadás fólianyaga itt (bejelentkezés a magyar@magyar.de e-mailen eloeadas jelszóval)található.

  Top